Obnovení dokumentace

Máte své "know-how" nebo výrobky ve formě 2D výkresové dokumentace, např. ve formátu "dwg", nebo dokonce ve formě tištěných výkresů, popř. výkresů kreslených ručně na rýsovacím prkně a chcete oživit historii? Nebo prostě jen chcete zálohu dokumentace v elektronické podobě a aby bylo možné dokumentaci jednoduše množit v případě potřeby?  

Potom se na mne můžete s důvěrou obrátit. Nabízím převedení "starých" výkresů (kreslené ručně, tištěné bez softwarové zálohy, apod.) do softwarové podoby nebo vytvoření 3D modelu z 2D dokumentace a následné obnovení konstrukční dokumentace a vytvoření zálohy.