Reference

Konstrukcí a designem dílů a funkčních sestav se zabývám již od roku 2001, kdy jsem navrhnul a zpracoval technickou dokumentaci zkušebního jednoúčelového stroje na zkoušení mechanizmů stahování oken automobilů v rámci diplomové práce pro společnost MERITOR Liberec, a.s.. Ve stejné době jsem již pracoval jako konstruktér jednoúčelových strojů do montážních linek na výrobu jízdních kol ve společnosti BMD Bohemia, s.r.o, Kolín. Následně jsem nastoupil do společnosti CONSTRUCT A&D, a.s.,   Velké Meziříčí,  na  pozici  vedoucího  vývoje  a  později  technického  ředitele,  kde  jsem měl  na  starosti  kompletní  vývoj   mechanických   a elektromechanických zabezpečovacích systémů a TPV. Kromě managementu oddělení vývoje a řízení vývojových projektů jsem se ve společnosti realizoval jako původce nových bezpečnostních systémů s několika přihlášenými užitnými vzory. Od roku 2009 jsem jako OSVČ a konstrukcí a designem se zabývám do současnosti. Důležitým milníkem v mé práci je přechod z 2D konstrukčního softwaru na 3D software. Mám zkušenosti s různými 2D a 3D softwary, jako je Autocad, Bricscad, Designcad, Autodesk Inventor, Solidedge a Solidworks, který aktuálně používám.

2D konstrukce:

  1. MERITOR Liberec, a.s.
  2. BMD Bohemia, s.r.o.
  3. CONSTRUCT A&D, a.s.
  4. FRIGERA METAL, a.s.
3D modelování a konstrukce:
 
  1. EUROMATIC, s.r.o. (M.G.I. s.r.o.)
  2. DAITE s.r.o.
  3. AISECO s.r.o.
  4. MIRAFA (Vladimír Štaffa)
  5. BMD Bohemia, s.r.o.
  6. Ing. Ivo Herman, CSc.