Partneři

Můj záměr realizuji pomocí řady smluvních partnerů z různých oborů a vybírám si ke spolupráci pouze ty, kteří mají výrazně nízké režijní náklady a jsou schopni nabídnout mým klientům požadovaný efekt. Jedná se především o malé společnosti a drobné podnikatele z řad osob samostatně výdělečně činných. Nebráním se ani spolupráci se studenty, kteří se teprve připravují na svůj profesní život a tato spolupráce je pro ně dobrou praktickou zkušeností, ale vždy dbám na to, aby jejich výstupy byly prověřeny před předáním klientovi.