Spolehlivé konstrukční řešení pro Vaše projekty a výrobky

Hledáte spolehlivého dodavatele služeb v oblasti strojírenské konstrukce a designu? Nechcete dlouhodobě platit konstruktéry, které nevyužíváte na 100% a máte větší náklady na TPV než by jste chtěli a chcete tyto náklady optimalizovat? Efektivním řešením otimalizace těchto nákladů může být využití externích zdrojů a "nákup" široké škály činností ve chvíli, kdy jsou potřeba. Náklady vznikají pouze při řešení konkrétního problému, resp. projektu a ve chvíli, kdy je projekt dokončen, tak je ukončen i vznik těchto nákladů a náklady na danou činnost nevznikají v mezičase mezi projekty. 

Mojí základní nabídkou je minimalizování nákladů spojených s designem, projekcí nebo konstrukcí dílů a následného vzorkování, zařízení a strojů nebo nových výrobků. Již více jak 15 let se zabývám vývojem, designem a konstrukcí různých strojírenských výrobků. V mém portfoliu zkušeností jsou například mechanická a elektromechanická  zabezpečovací zařízení vozidel  a  zámkové vložky  (Construct),   design  a konstrukce výherních a informačních kabinetů, multimediální závěsné kostky do sportovních hal a mechanika multimediálních počítačů, mantinely, informační panely pro dopravní terminály, vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení do montážních linek, apod..

V případě, že nemám dostatečné kapacity nebo v případě nutnosti jiné profesnosti spolupracuji s dalšími samostatnými projektanty v oborech strojního a elektro inženýrství nebo z důvodu nutnosti statického schválení konstrukce (statický list).